Plaatselijk Belang Sloten jaarvergadering:
Beste leden van Plaatselijk Belang Sloten,
 
Via onze dorpencoördinator kregen we het ontwerp besluit Programma Recreatie en Toerisme van de gemeente De Fryske Marren toegezonden. Te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-473482.html
Plaatselijk Belang heeft daar een zienswijze op ingediend, die u hierna kunt lezen.
 
Voor wat betreft de uitwerking van de zienswijze in het recreatieve beleid van de gemeente komen we dan bij u terug. Wij stellen ons voor om e.e.a. op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering te agenderen.
 
Plaatselijk Belang Sloten
Stacks Image 7590
WhatsApp Buurtpreventie:
Stacks Image 7437
Meedoen met de buurtpreventie app kan door een app te sturen naar de beheerder van de app:

Theo Vis: 06 - 15 32 68 17

Voor bewoners van It Far:
Margaret Steijn-Woodbridge 06 - 29 03 13 66

Klik hier voor meer informatie over de Buurtpreventie App

Klik hier voor de deelnemersvoorwaarden